Please update your Flash Player to view content.
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Strona g?ówna O firmie

obróbka Techmass Gda?sk - CNC.

Techmass s.c. jest firm? rodzinn? za?o?on? w 1994 roku.

 

Profil dzia?alno?ci firmy obejmuje numerycznie sterowan? obróbk? mechaniczn? metali i innych materia?ów oraz produkcj? elementów i podzespo?ów dla wszystkich ga??zi przemys?u.

 

??cz?c do?wiadczenie w obróbce metali z nowoczesnym parkiem maszynowym CNC jeste?my w stanie obrobi? nieomal ka?dy typ materia?u od plastików, stopów aluminium, magnezu i miedzi poprzez stale, w tym nierdzewn?, stale specjalne i stopowe, na podstawie dokumentacji technicznej Klienta.

 

Wieloletnie do?wiadczenie, zdobyte m.in. w ramach wspó?pracy z firmami niemieckimi i szwedzkimi, pozwala nam sprosta? zamówieniom wymagaj?cych Klientów.

 

Naszymi zleceniodawcami s? du?e firmy polskie i europejskie ale równie? i indywidualni Klienci. Du?y procent naszej produkcji i us?ug stanowi? zamówienia z krajów UE.

 
Katalog Stron

katalog firm